Wednesday, 13 August 2014

Daulat Kebawah Duli Tuan Patik


Daulat Kebawah Duli Tuan Patik. Hamba Kebawah Duli Tuan Patik memohon kehadrat Allah Subahanahu Wata’ala semoga Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam sentiasa sihat dalam perlindungan Allah serta kekal qarar memerintah Negara Brunei Darussalam.

Sembah Takzim daripada Ahli-Ahli dan Ahli Jawatankuasa Persatuan Gemilang Daerah Tutong.

Tuesday, 10 June 2014

Maklumat Khas

Untuk maklumat umum, Persatuan Gemilang tidak mewakilkan mana-mana ahli untuk menguruskan kegiatan-kegiatan persatuan tanpa makluman kepada Setiausaha Agung atau mana-mana Ahli Jawatankuasa yang diamanahkan (Gambar Ahli Jawatankuasa diatas)

Mana-mana ahli GEMILANG yang menggunakan nama GEMILANG bagi sebarang perwakilan dan/atau mengambil bahagian bagi mana-mana kegiatan persatuan tanpa persetujuan GEMILANG adalah dilarang.

Untuk sebarang perhubungan / kegiatan dimasa akan datang. Diminta untuk menghubungi Fadhlina Bakar, Setiausaha Persatuan Gemilang di talian +673-7261044 atau email v8nfd@hotmail.com atau FB - FD Elin

Sekian untuk makluman abiskita. Terima Kasih