Wednesday, 29 August 2007

Foxhunting Championship 2007 News

Pesatuan GEMILANG DAERAH TUTONG melalui GEMILANG RADIO mengumumkam bahawa Kejohanan Foxhunting (ARDF) GEMILANG ke II yang akan dijadualkan 5hb Ogos 2007 bertempat di Taman Rekreasi Sungai Basong Tutong telah dibatalkan oleh jawatan kuasa pertandingan kerana kurangnya sambutan serta penyertaan dari perserta.

Sekian Daripada
Jawatan Kuasa Pertandingan