Wednesday, 29 August 2007

Mari kita belajar teknik fotografi

Apa itu fotografi?
Fotografi adalah salah satu cara kita untuk mencipta gambar selain dari cara lain seperti melukis dikertas
mengunakan pen dan pensil, cat dan sebagainya. Sebagai fotografer kita mengunakan cahaya dan bahan kimia untuk
melahirkan ngambar di atas kertas gambar ( light sensitive materials)

Contoh bawah adalah alat2 yang digunakan ketika memproses negative:

Asas teknik pengambaran yang betul terdiri daripada:
1.Persediaan: Iaitu mengunakan kekuatan asa filem yang betul, setting yang betul serta posisi pengambaran yang tepat.
2.Focusing: Mengukur jarak subjek untuk mengetahui aperture digunai serta focus yang betul.
3.Exposure: Mengira dengan betul pencahayaan untuk kita mengunakan kecepatan shutter serta pembukaan aperture.
4.Composition: Memframe subjek dengan betul melalui view finder kamera kita.

Dibawah ini adalah contoh bagaimana keempat perkara diatas berhubung kait untuk pengambaran yang betul.