Friday, 7 September 2007

4wd 2nd session Training-June 2006

Galleri latihan 4x4 kali kedua yang diadakan pada June 2006