Thursday, 15 November 2007

TUARAN HAM FEST

Untuk makluman dan keterangan lajut mengenai Kejohanan Foxhunting semasa Tuaran Ham Festival 24-25 Nobember 2007 sila layari laman web BARC http://www.barc.org.my/barc/