Wednesday, 5 December 2007

GEMILANGFOTO ONLINE FORUM

Makluman kepada semua ahli-ahli dan orang ramai sekalian. Online Forum GemilangFoto sekarang telah beroperasi. Awda boleh menghantar gambar-gambar hasil kerja awda untuk dinilai dan dikomen oleh ahli-ahli yang lain. Awda juga boleh mengajukan segala pertanyaan sama ada berkaitan dengan fotografi mahupun permasaalahan yang dialami.
Bergabunglah sekarang dengan Forum GemilangFoto di www.gemilangfoto.com.
Disarankan juga apabila kita ingin berkomunikasi dengan teman-teman yang lain, gunakan lah www.gemilangfoto.com. Ini bertujuan untuk menghidupkan suasana forum supaya sentiasa meriah sepanjang masa. Juga diharapkan agar kita menggunakan kemudahan yang disediakan sebaik mungkin.


Ahim Rani
Head of
GemilangInfoMedia 2006/07