Thursday, 19 June 2008

UCAPAN TERIMA KASEH PENGENDALIAN LATIHAN 4WD KE 6 NBT

Sukacita diucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada semua jurulatih-jurulatih yang berjaya mengendalikan NBT Toyota Basic 4WD pada 15hb. June 2008. Penghargaan dan terima kasih khas ditujukan kepada YM Haji Mohd. Ayub bin Haji Suhaili dan YM Romeo bin Sipun diatas persembahan yang menarik dan berkesan dalam menyalurkan ilmu 4WD kepada pelatih-pelatih yang ikut serta dalam latihan.

Sekali lagi tahniah kepada semua. Anda telah menyumbangan yang terbaik bagi kerja-kerja tersebut. Semoga sumbangan pelatih-pelatih semua akan diterus dan ditingkatkan dalam sama-sama menyalurkan ilmu dan ibadat.

Sekian terima kasih.

Yakub bin Hj Abd Rahman
Ketua Jurulatih GEMILANG 4x4