Sunday, 6 July 2008

Best Photography Award 2008-Brunei TimesThe Brunei Times menganjurkan pertandingan fotografi yan di bukakan kepada fotografer tempatan dan juga foto journalist undangan berdasarkan kepada empat tema iaitu Ceremonial, People, Cultural dan the Environment. Pertandingan ini adalah bersempena hari keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaullah dan Yang Dipetuan Negara Brunei Darussalam yang ke 62 tahun.

Keterangan lanjut: Masuk

Courtesy of Brunei times.