Saturday, 1 November 2008

MESYUARAT AGONG PERSATUAN GEMILANG DAERAH TUTONG

Dengan penuh hormat dan sukacita menjunjung Pengiran berangkat, mempersilakan Awang/Dayang hadir ke Mesyuarat tersebut diatas pada:

Tarikh: 01 Zulhijjah 1429H bersamaan 30 November, 2008M

Hari: Ahad

Jam: 8.15 Pagi

Tempat: Dewan Utama,

Kompleks Dewan Kemasyarakatan,

Daerah Tutong,

Negara Brunei Darussalam.

Aturcara:

8:15 Pagi - Kehadiran Ahli-Ahli Yang Dijemput

8:30 Pagi - Bacaan Surah Al-Fatihah dan Doa Selamat

- Ucapan Alu-aluan Yang Di-Pertua

- Pengesahan Minit Mesyuarat Agung Kali Ke-3

- Laporan-laporan Setiausaha Agung dan Ketua-Ketua Bahagian

- Membentangkan Usul-Usul

- Pembubaran AJKT dan AJK ke-4 (2007-2008)

- Pencalonan , Pengundian dan Lantikan AJKT ke-4

- Ucapan Tangguhan Yang Di-Pertua Baru

Diatas kehadiran Pengiran berangkat, Awang/Dayang hadir ke Mesyuarat tersebut terlebih dahulu diucapkan berbanyak-banyak terima kasih.


Dengan hormatnya,

Setiausaha Agong GEMILANG