Wednesday, 11 March 2009

LAWATAN

LAWATAN SAMBIL BELAJAR GEMILANG KE PENJARA JERUDONG


Persatuan Gemilang Dearah Tutong melalui Badan Gemilang Sukan, Seni dan Kebudayaan akan mengadakan satu lawatan kejabatan Penjara Jerudong. Tujuannya adalah untuk memberi pendedahan akan fungsi, tugas, aktiviti dan fasiliti yang terdapat di Jabatan Penjara tersbut. Lawatan akan diadakan pada;

28hb Mac 2009 (Hari sabtu)

Jam: 8.00 Pagi

Sehubungan itu, kepada ahli-ahli Gemilang yang ingin turut serta mengikuti rombongan, supaya dapat mendaftarkan diri dengan SMS kepada Pengerusi (V8MUU) talian 8730096. SMS hendaklah disertai dengan nama dan numbur kad pintar perserta untuk catitan pihak Penjara Jerudong. SMS hendaklah dihantar tidak lewat daripada 23hb Mac 2009 (Isnin).

Jumlah perserta adalah terhad kepada 30 orang ahli dan keluarga

P/S: Perserta-perserta yang ingin mengikuti lawatan ini supaya dapat membawa kad pintar masing-masing dan anak-anak dibawah 12 tahun, ibubapa atau penjaga mestilah turut serta dan perserta-perserta supaya dapat hadir lebih awal.

Sekian dimaklumkan