Sunday, 1 March 2009

NBT 4wd Basic Training

Kepada Semua Jurulatih GEMILANG 4X4 NBT 4WD BASIC TRAINING 1/2009 PADA 15HB MAC 2009

1. Sukacita dimaklumkan kepada semua Jurulatih bahawa perkara diadakan pada Hari Ahad, 15hb Mac, 2009. Keramaian pelatih yang dijangka ikut serta dalam latihan tersebut ialah seramai 20 orang.

2. Sehubungan dengan itu, bagi memantap dan melicinkan latihan itu dipohon kerjasama daripada semua jurulatih supaya akan dapat memberi khidmat latihan kepada pelatih-pelatih tersebut. Maklumbalas untuk memberi khidmat tersebut bolehlah dihantar melalui SMS kepada Pengerusi GEMILANG 4X4, Yakub bin Haji Abd. Rahman (Tel bimbit: 8601962) sebelum 5hb. Mac 2009.

3. Untuk makluman rancangan persiapan dan pengendalian adalah seperti berikut:-

1. Tarikh : Jumaat, 6hb Mac
Masa : 4.30 Ptg
Tempat : Berkumpul di Restoran Paci Maci
Perkara : Meninjau (Recce) Kawasan Latihan

Tarikh : Jumaat, 6hb Mac
Masa : 7.30 mlm
Tempat : Rumah Yakub bin Haji Abd. Rahman (V8AYN)
Perkara : - Refresher Training-Teori
- Taklimat Jurulatih
- Taklimat pentadbiran pengendalian latihan

2. Tarikh : Jumaat, 13hb. Mac
Masa : 4.30 Ptg
Tempat : Berkumpul di Rest. PM
Perkara : - Kawasan-kawasan Latihan
- Meletak papan-papan tanda di kawasan latihan

3. Tarikh : Sabtu, 14hb. Mac
Masa : 5.00 ptg
Tempat : Berkumpul di Rest. PM
Perkara : Refresher Training – Teori dan Practikal (Rehearsal)
Tarikh : Sabtu, 14hb. Mac
Masa : 8.00 mlm
Tempat : Berkumpul di Rest. PM dan Wira Dojo
Perkara : Persiapan tempat dan lain-lain perkara yang bersangkutan dengan latihan


4. Sekian maklumn kepada semua jurulatih. Penghargaan dan terima kasih diatas komitmen yang di berikan.

Sekian Wassalam

YAKUB BIN HAJI ABD, RAHMAN
Pengerusi GEMILANG 4X4