Wednesday, 13 May 2009

Transmitting Member kepada V84RPG-Repeater Persatuan GEMILANG

GEMILANG RADIO, Persatuan Gemilang Daerah Tutong mempelawa kepada semua pengemar Radio Amatur di Negara Brunei Darussalam, samaada ahli GEMILANG atau bukan, untok menjadi 'Transmitting Member (TM)' kepada Repeater GEMILANG, V84RPG. Antaralain keahlian ini adalah bagi memberi sumbang kepada tabung pemeliharaan dan kos-kos penyewaan/perlisenan repeater tersebut dalam mempastikan kesinambungan operasi repeater. Disamping itu, satu kad ID dengan keistemewaannya yang tersendiri akan diberikan kepada semua ahli. Satu sessi taklimat bagi semua TM akan diadakan sedikit masa lagi dan akan dimaklumkan kemudian.

Kepada yang berminat untok menjadi TM sila isi dan kembalikan borang ini
kepada:-

  • V89AKJ (ex-V8MKJ) Pengerusi GEMILANG RADIO
  • V8NFA Setiausaha GEMILANG RADIO
Sekian untok makluman