Thursday, 13 August 2009

TERKINI!

MAJLIS
PELANCARAN LOGO
DAN
TAKLIMAT PEMBENTANGAN PROJEK PELABURAN
PERSATUAN GEMILANG DAERAH TUTONG
25 SYAABAN 1430 / 16 OGOS 2009
HARI AHAD

Dengan penuh hormat dan sukacita menjunjung Pengiran berangkat, mempersilakan Awang dan Dayang (ahli-ahli GEMILANG) hadir ke Majlis tersebut diatas:

Pada: 25hb Syabaan 1430 bersamaan 16hb Ogos 2009
Hari: Ahad
Jam: 8.15 pagi.
Tempat:
Dewan Seri Kenangan
Kompleks Dewan Kemasyarakatan
Daerah Tutong

Negara Brunei Darussalam
Aturcara Majlis:

8:00 Pagi
Ketibaan Ahli Jawatankuasa Tertinggi dan Ahli Jawatankuasa Kerja

8:15 Pagi
Ketibaan Ahli-Ahli yang dijemput

8:30 Pagi
Bacaan Surah Al-Fatihah dan Doa Selamat
Ucapan Tetamu Kehormat
Pelancaran Logo GEMILANG
Taklimat dan Pembentangan Projek dan Pelaburan GEMILANG
Sessi Soal-Jawab

Bersurai

Diatas keberangkatan Pengiran, kehadiran Awang/Dayang peramba/kaola/kami mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan ribuan terima kaseh.

Wassalam
Yang Berharap
PERSATUAN GEMILANG DAERAH TUTONG