Sunday, 20 March 2011

Ahli Jawatankuasa Kerja (AJKK) bagi Bahagian Gemilang Foto

Mesyuarat Pertama Bahagian Gemilang Foto telah jayanya diadakan pada 18hb Mac 2011 bertempat di Di rumah kediaman V8AYN (Yakub HAR), Di No. 273, Kg. Tanjong Maya, Tutong, TD1141
dan dipengerusikan oleh Pengerusi Gemilang Foto, Musa Bin Manggai. Ahli-ahli yang hadir telah bersetuju dan telah melantik Ahli Jawatankuasa Kerja (AJKK) untuk Bahagian Gemilang Fotobagi sessi Ke 6 (2011/2012) iaitu :

Setiausaha GemilangFoto 1 : Dyg Faridah binti Haji Jaya
Setiausaha GemilangFoto 2: Dyg. Hasibah Yasmoon binti Haji Kamaluddin
Ketua Penyelaras Projek : Dr.Hj.Amzah bin Haji Abd Rahman
Antara Ahli-ahli jawatan kuasa GemilangFoto:
1/ Awg. Adi Putera bin Haji Abd.Hamid
2/ Awg.Yakub bin Haji Abd Rahman
3/ Hussin bin Haji Abd Rahman
4/ Zamain bin Sia
5/ Faizal bin Gurie

Sekian dimaklumkan

Musa Bin Manggai
Pengerusi Gemilang Foto
Sessi ke 6 (2011/2012)