Wednesday, 14 September 2011

Penukaran Alamat GEMILANG

Persatuan Gemilang Daerah Tutong (PGDT) ingin mengistiharkan penukaran alamat berdaftar bagi Persatuan berkuat kuasa pada hari ini, Rabu, 14hb September 2011. Sebarang urusan berkaitan PGDT kini menggunakan alamat berdaftar yang terbaru iaitu : 


PERSATUAN GEMILANG DAERAH TUTONG (PGDT)
PO BOX 368, TUTONG, TA1194
NEGARA BRUNEI DARUSSALAM


Sekian dimaklumkan